Pozvánka na OZ dňa 3.2.2015

Obecný úrad Opoj Vás  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozýva na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji, ktoré sa bude konať v utorok, 3. februára 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom : 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Určenie zástupcu starostu obce 4. Návrh Štatútu obce Opoj 5. Návrh Rokovacieho poriadku OZ ...

Čítať viac »

Referendum

volby-urna-nestandard2

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014,  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015 v čase od 07:00 – 22:00 hod. * Oznámenie o čase a mieste konania referenda * Hlasovací preukaz

Čítať viac »

Novoročný príhovor starostu obce Mgr. Petra Bartoviča

17

Vážení spoluobčania! Spoločne sme prekročili prah Nového roku 2015. Ďakujem Vám všetkým za podporu v uplynulom roku 2014. Zvlášť chcem poďakovať tým našim občanom, ktorí dobrovoľne svojou prácou pomohli obci. Na prahu Nového roku mnohí z nás vyslovujú rôzne osobné predsavzatia a želania. Prajem Vám, aby ste mali po celý rok toľko energie a síl, že všetky priania dokážete splniť. ...

Čítať viac »

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

schodza 052

  OBEC OPOJ – Obecný úrad v Opoji, 919 32 Opoj P O Z V Á N K A   Podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Opoj zvoláva ustanovujúce a I. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň  15. decembra 2014 o 17.00 hod.  v kultúrnom dome obce Opoj   Návrh programu:  Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 1.1. ...

Čítať viac »

Komunálne voľby 15.11.2014

ymsy.komunalne_volby_2014

Výsledky komunálnych volieb  v obci Opoj dňa 15.11.2014 Starosta obce :  1. Mgr. Peter Bartovič  155 hlasov 2. František Brímus 117 hlasov 3. Ing. Tomáš Bílik 97 hlasov 4. Jozef Šušel 88 hlasov 5. Jozef Čajka 51 hlasov 6. Veronika Polakovičová 17 hlasov Obecné zastupiteľstvo : 1. Ing. Tomáš Bílik 372 hlasov 2. Ing. Martin Krivošík 285 hlasov 3. František ...

Čítať viac »

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.10.2014

schodza 052

Obec Opoj – Obecný úrad, 919 32 Opoj Č.j. 363 /2014 Opoj, 17.10.2014 Vec : P O Z V Á N K A V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji, ktoré sa bude konať v útorok, 28. októbra 2014 o 18.00 hod. v zasadačke ...

Čítať viac »