Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.6.2015

V zmysle § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.z. , starosta obce Opoj zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň 30. júna 2015 o 18.00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu s týmto programom : Návrh programu: 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Predaj pozemku obce pod kioskovú transformačnú stanicu 4. Informácia zástupcu RVPS Trnava ...

Čítať viac »

Zastupujúci obvodný lekár MUDr. Bakič – ordinančné hodiny

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Majcichov 39, 919 32 Majcichov oznamuje, že od 1.6.2015 je poverený zastupovaním MUDr. Peter Bakič. Ordinančné hodiny platné od 1.6.2015 : pondelok           11.30 – 14.30 utorok               07.30  –  11.00   (ordinuje v Zavare) streda                07.30  – ...

Čítať viac »

Pozvánka na OZ dňa 2.6.2015

OBEC OPOJ – Obecný úrad v Opoji, 919 32 Opoj P O Z V Á N K A Podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Opoj zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň 2. júna 2015 o 18.00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu s týmto programom : Návrh programu:  1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice 2. Kontrola plnenia ...

Čítať viac »

Deň detí

Farma Majcichov a.s. v spolupráci s obcami Majcichov, Opoj, Vlčkovce a Križovany n/Dudváhom Vás pozývajú na 3. ročník spoločne organizovaného projektu pre deti Kedy? 31.5.2015 o 11.00 hod. Kde? Štadión Viktora Karela, Majcichov Vstupné? Úsmev na tvári Čo na Vás čaká? ☻Nafukovacie atrakcie ☻Combo hrad ☻Maľovanie na tvár ☻Súťaže pre deti a rodičov ☻Príjemná hudba ☻Pečené prasiatka ☻Skvelé občerstvenie … ...

Čítať viac »