POZVÁNKA na zasadnutie OZ dňa 8.9.2015

Podľa § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Opoj zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň 8. septembra 2015 o 18.00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu s týmto programom : Návrh programu:  1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Predaj pozemku Zsl. distribučnej, a.s. 4. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2015 5. ...

Čítať viac »

Zdravotné stredisko Majcichov – DOVOLENKA

Zastupujúci obvodný lekár MUDr. Bakič oznamuje, že v dňoch 13. júla – 24.júla 2015 bude v ZS Majcichov dovolenka. Zastupovanie : MUDr. Repčeková – ambulancia Zavar a MUDr. Saganová – ambulancia Trnava – tel. 033/3821113, 033/3821114 v dňoch 20.7.  a  24.7.neordinuje – dovolenka

Čítať viac »

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.6.2015

V zmysle § 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.z. , starosta obce Opoj zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Opoj na deň 30. júna 2015 o 18.00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu s týmto programom : Návrh programu: 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Predaj pozemku obce pod kioskovú transformačnú stanicu 4. Informácia zástupcu RVPS Trnava ...

Čítať viac »

Zastupujúci obvodný lekár MUDr. Bakič – ordinančné hodiny

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Majcichov 39, 919 32 Majcichov oznamuje, že od 1.6.2015 je poverený zastupovaním MUDr. Peter Bakič. Ordinančné hodiny platné od 1.6.2015 : pondelok           11.30 – 14.30 utorok               07.30  –  11.00   (ordinuje v Zavare) streda                07.30  – ...

Čítať viac »