Verejná vyhláška - orez stromov pod elektrickým vedením

Zverejnená dňa 19.07.2018 na dobu 30 dní