Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - k.ú. OPOJ

Zverejnené dňa 21.03.2018 na dobu 5 dní