Vyvesené : dňa 13.11.2017 na dobu 15 dní

Verejna_vyhlaska_oznameni_miesta_ulozenia_pisomnosti_-_Marko_Suchopa.pdf